Vosviscom is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.
Wij maken gebruiken van persoonsgegevens om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hieronder lees je hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

Definities

Persoonsgegevens: alle gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot jou als persoon.
Denk hierbij aan naam, adres, woonplaats en e-mailadres.

Betrokkene: de persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken.

Verwerking: alles wat met de persoonsgegevens wordt gedaan wordt verwerken genoemd.
De wettelijke betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt Vosviscom?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • aanvullende gegevens die nodig zijn voor de specifieke dienst waarvan jij gebruik wilt maken.
  Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor dit specifiek omschreven doel.

Waarom heeft Vosviscom deze gegevens nodig?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens:

 • voor het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.
  Deze bestaat doorgaans uit ontwerp- en web-gerelateerde dienstverlening;
 • om je te informeren over de voortgang van de opdracht;
 • voor de facturatie en het bijhouden van een (financiële) administratie;
 • om je te informeren over de dienstverlening van Vosviscom;
 • om telefonisch contact met je op te kunnen nemen of om je schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan onze website cookies bevatten.
Deze worden ingezet om de gebruikersvriendelijkheid van de website te verbeteren.
Hierover lees je meer in onze cookieverklaring.

Met wie deelt Vosviscom persoongegevens?

 • Zonder jouw toestemming worden je persoonsgegevens niet met derden gedeeld.
 • Je persoonsgegevens worden alléén aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de pakketbezorgdienst voor de levering van drukwerk of de boekhouder.

Hoe bewaart Vosviscom jouw persoonsgegevens?

 • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens goed te beveiligen.
 • Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. We delen deze niet met onbevoegden.
 • Ook van onze samenwerkingspartners verwachten wij dat zij jouw privacy serieus nemen.

Hoe lang bewaart Vosviscom jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om aan een met jou gesloten overeenkomst te kunnen voldoen of om aan de wettelijke bewaarplicht te voldoen.

Bewaartermijnen:

 • Klantgegevens (NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer) – 2 jaar na laatste opdracht.
 • Factuurgegevens en andere financiële gegevens – 7 jaar op basis van de fiscale bewaarplicht.
 • Correspondentie (waaronder e-mail) – zolang je een relatie hebt met Vosviscom met een maximum van 5 jaar na de laatste opdracht.
 • Referenties – zolang deze relevant zijn.

Ontwerpbestanden met persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen in de beveiligde back-upomgeving van Vosviscom.

Welke rechten heb jij ?

Als betrokkene heb je het recht om:

 • je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • een eerder gegeven toestemming voor gegevensverwerking intrekken;
 • bezwaar maken tegen verdere verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • een klacht indienen wanneer je niet tevreden bent over de manier waarop Vosviscom jouw persoonsgegevens verwerkt.

Stuur een e-mail met je verzoek of klacht naar .
Wij streven ernaar zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken een inhoudelijke reactie te geven.

Als wij er onverhoopt onderling niet uitkomen dan kun je via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot

Deze privacyverklaring kan wanneer nodig worden aangepast.
De meest recente versie van deze privacyverklaring zullen wij op onze website publiceren.
Wij raden je aan om de website te raadplegen voor de meest actuele versie.

Vos visuele communicatie (Vosviscom)
Claustrum 23, 6515 GH Nijmegen
06 20 72 79 68

Nijmegen, augustus 2018