Mooi Gelderland

Opdrachtgever: Provincie Gelderland

Ontwerp en vormgeving van de publicatie ‘Mooi Gelderland’. Een uitgave van provincie Gelderland in het kader van de ‘Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit’ met als thema: functieverandering in stad en land.

Boek Mooi Gelderland omslag met handvat