The Text Consultant

Opdrachtgever: The Text Consultant, Nijmegen

The Text Consultant begeleidt presentaties met grote belangen.
Naast het inhoudelijke en de verbale kant van een presentatie is er ook aandacht voor het visuele aspect, de powerpoint-presentatie.

In nauwe samenwerking met The Text Consultant heeft Vosviscom een aantal producten ontwikkeld en ontworpen:
- The Winning Presentation
Deze powerpoint-presentatie ondersteunt de masterclass over succesvol presenteren.
- 7 Step Course in Graphic Slide Design
The Text Consultant begeleidt wetenschappelijk onderzoekers. Voor deze groep ligt de focus vaak op de inhoud van hun presentatie. De ‘7 Step Course in Graphic Slide Design’ geeft tips en handvatten voor het visuele aspect, de powerpoint-presentatie.

Op zoek naar een ontwerper voor jouw powerpoint-presentatie? Neem contact op met

  • Presentatie The Winning Presentation
  • Presentatie The Winning Presentation
  • Presentatie The Winning Presentation
  • Presentatie The Winning Presentation
  • Presentatie The Winning Presentation
  • Presentatie The Winning Presentation
  • Presentatie The Winning Presentation
Openingspagina

Enkele pagina’s uit de cursus grafische vormgeving voor powerpoint-presentaties

Inhoud

Tip

Grafiek

Overzicht pagina’s

Afsluiting

Terug naar boven